ຫຼັກ

Waveguide Probe

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 22-33GHz ຊ່ວງຄວາມຖີ່ RM-WPA34-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 22-33GHz ຊ່ວງຄວາມຖີ່ RM-WPA34-8

  ໄດ້RM-WPA34-8ຈາກແມ່ນສາຍອາກາດ WR-34 probe ທີ່ເຮັດວຽກຈາກ 22GHz ຫາ 33GHz.ເສົາອາກາດສະຫນອງ 8 dBi nominal gain ແລະ 115 ອົງສາຄວາມກວ້າງ beam 3dB ປົກກະຕິໃນ E-Plane ແລະ 60 ອົງສາຄວາມກວ້າງ 3dB ປົກກະຕິໃນ H-Plane.ເສົາອາກາດຮອງຮັບຮູບແບບຄື້ນເປັນເສັ້ນຂົ້ວ.ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງເສົາອາກາດນີ້ແມ່ນຄູ່ມືຄື້ນ WR-34 ທີ່ມີ flange UG-1530/U.

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, ຊ່ວງຄວາມຖີ່ຄວາມຖີ່ 26.5-40GHz RM-WPA28-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, ຊ່ວງຄວາມຖີ່ຄວາມຖີ່ 26.5-40GHz RM-WPA28-8

  ໄດ້RM-WPA28-8ແມ່ນສາຍອາກາດ Ka-Band probe ທີ່ເຮັດວຽກຈາກ 26.5GHz ຫາ 40GHz.ເສົາອາກາດສະຫນອງ 8 dBi nominal gain ແລະ 115 ອົງສາຄວາມກວ້າງ beam 3dB ປົກກະຕິໃນ E-Plane ແລະ 60 ອົງສາຄວາມກວ້າງ 3dB ປົກກະຕິໃນ H-Plane.ເສົາອາກາດຮອງຮັບຮູບແບບຄື້ນເປັນເສັ້ນຂົ້ວ.ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງເສົາອາກາດນີ້ແມ່ນຄູ່ມືຄື້ນ WR-28 ທີ່ມີ flange UG-599/U.

  ___________________________________________________________________________

  ໃນສະຕັອກ: 2 ຊິ້ນ

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, ຊ່ວງຄວາມຖີ່ 33-50GHz RM-WPA22-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, ຊ່ວງຄວາມຖີ່ 33-50GHz RM-WPA22-8

  ໄດ້RM-WPA22-8ຈາກແມ່ນສາຍອາກາດ Q-Band probe ທີ່ເຮັດວຽກຈາກ 33GHz ຫາ 50GHz.ເສົາອາກາດສະຫນອງ 8 dBi nominal gain ແລະ 115 ອົງສາຄວາມກວ້າງ beam 3dB ປົກກະຕິໃນ E-Plane ແລະ 60 ອົງສາຄວາມກວ້າງ 3dB ປົກກະຕິໃນ H-Plane.ເສົາອາກາດຮອງຮັບຮູບແບບຄື້ນເປັນເສັ້ນຂົ້ວ.ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງເສົາອາກາດນີ້ແມ່ນຄູ່ມືຄື້ນ WR-22 ທີ່ມີ flange UG-383/U.

  ___________________________________________________________________________

  ໃນສະຕັອກ: 2 ຊິ້ນ

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, ຊ່ວງຄວາມຖີ່ 40-60GHz RM-WPA19-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, ຊ່ວງຄວາມຖີ່ 40-60GHz RM-WPA19-8

  ໄດ້RM-WPA19-8ແມ່ນສາຍອາກາດ U-Band probe ທີ່ເຮັດວຽກຈາກ 40GHz ຫາ 60GHz.ເສົາອາກາດສະຫນອງ 8 dBi nominal gain ແລະ 115 ອົງສາຄວາມກວ້າງ beam 3dB ປົກກະຕິໃນ E-Plane ແລະ 60 ອົງສາຄວາມກວ້າງ 3dB ປົກກະຕິໃນ H-Plane.ເສົາອາກາດຮອງຮັບຮູບແບບຄື້ນເປັນເສັ້ນຂົ້ວ.ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງເສົາອາກາດນີ້ແມ່ນຄູ່ມືຄື້ນ WR-19 ທີ່ມີ flange UG-383/UM.

  ___________________________________________________________________________

  ໃນສະຕັອກ: 2 ຊິ້ນ

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, ຊ່ວງຄວາມຖີ່ 50-75GHz RM-WPA15-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, ຊ່ວງຄວາມຖີ່ 50-75GHz RM-WPA15-8

  ໄດ້RM-WPA15-8ແມ່ນສາຍອາກາດ V-Band probe ທີ່ເຮັດວຽກຈາກ 50GHz ຫາ 75GHz.ເສົາອາກາດສະຫນອງ 8 dBi nominal gain ແລະ 115 ອົງສາຄວາມກວ້າງ beam 3dB ປົກກະຕິໃນ E-Plane ແລະ 60 ອົງສາຄວາມກວ້າງ 3dB ປົກກະຕິໃນ H-Plane.ເສົາອາກາດຮອງຮັບຮູບແບບຄື້ນເປັນເສັ້ນຂົ້ວ.ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງເສົາອາກາດນີ້ແມ່ນຄູ່ມືຄື້ນ WR-15 ທີ່ມີ flange UG-385/U.

  ___________________________________________________________________________

  ໃນສະຕັອກ: 3 ຊິ້ນ

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, ຊ່ວງຄວາມຖີ່ 60-90GHz RM-WPA12-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, ຊ່ວງຄວາມຖີ່ 60-90GHz RM-WPA12-8

  ໄດ້RM-WPA12-8ແມ່ນສາຍອາກາດ F-Band probe ທີ່ເຮັດວຽກຈາກ 60GHz ຫາ 90GHz.ເສົາອາກາດສະຫນອງ 8 dBi nominal gain ແລະ 115 ອົງສາຄວາມກວ້າງ beam 3dB ປົກກະຕິໃນ E-Plane ແລະ 60 ອົງສາຄວາມກວ້າງ 3dB ປົກກະຕິໃນ H-Plane.ເສົາອາກາດຮອງຮັບຮູບແບບຄື້ນເປັນເສັ້ນຂົ້ວ.ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງເສົາອາກາດນີ້ແມ່ນ WR-12 waveguide ທີ່ມີ flange UG-387/UM.

  ___________________________________________________________________________

  ໃນສະຕັອກ: 3 ຊິ້ນ

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, ຊ່ວງຄວາມຖີ່ 75-110GHz RM-WPA10-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, ຊ່ວງຄວາມຖີ່ 75-110GHz RM-WPA10-8

  ໄດ້RM-WPA10-8ແມ່ນສາຍອາກາດ W-Band probe ທີ່ເຮັດວຽກຈາກ 75GHz ຫາ 110GHz.ເສົາອາກາດສະຫນອງ 8 dBi nominal gain ແລະ 115 ອົງສາຄວາມກວ້າງ beam 3dB ປົກກະຕິໃນ E-Plane ແລະ 60 ອົງສາຄວາມກວ້າງ 3dB ປົກກະຕິໃນ H-Plane.ເສົາອາກາດຮອງຮັບຮູບແບບຄື້ນເປັນເສັ້ນຂົ້ວ.ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງເສົາອາກາດນີ້ແມ່ນ WR-10 waveguide ທີ່ມີ flange UG-387/UM.

  ___________________________________________________________________________

  ໃນສະຕັອກ: 2 ຊິ້ນ

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, ຊ່ວງຄວາມຖີ່ 90-140GHz RM-WPA8-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, ຊ່ວງຄວາມຖີ່ 90-140GHz RM-WPA8-8

  ໄດ້RM-WPA8-8ແມ່ນສາຍອາກາດ F-Band probe ທີ່ເຮັດວຽກຈາກ 90GHz ຫາ 140GHz.ເສົາອາກາດສະຫນອງ 8 dBi nominal gain ແລະ 115 ອົງສາຄວາມກວ້າງ beam 3dB ປົກກະຕິໃນ E-Plane ແລະ 60 ອົງສາຄວາມກວ້າງ 3dB ປົກກະຕິໃນ H-Plane.ເສົາອາກາດຮອງຮັບຮູບແບບຄື້ນເປັນເສັ້ນຂົ້ວ.ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງເສົາອາກາດນີ້ແມ່ນ WR-8 waveguide ທີ່ມີ flange UG-387/UM.

  ___________________________________________________________________________

  ໃນສະຕັອກ: 2 ຊິ້ນ

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, ຊ່ວງຄວາມຖີ່ຄວາມຖີ່ 110-170GHz RM-WPA6-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, ຊ່ວງຄວາມຖີ່ຄວາມຖີ່ 110-170GHz RM-WPA6-8

  ໄດ້RM-WPA6-8ແມ່ນສາຍອາກາດ D-Band probe ທີ່ເຮັດວຽກຈາກ 110GHz ຫາ 170GHz.ເສົາອາກາດສະຫນອງ 8 dBi nominal gain ແລະ 115 ອົງສາຄວາມກວ້າງ beam 3dB ປົກກະຕິໃນ E-Plane ແລະ 55 ອົງສາຄວາມກວ້າງ 3dB ປົກກະຕິໃນ H-Plane.ເສົາອາກາດຮອງຮັບຮູບແບບຄື້ນເປັນເສັ້ນຂົ້ວ.ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງເສົາອາກາດນີ້ແມ່ນ WR-6 waveguide ທີ່ມີ flange UG-387/UM.

  ___________________________________________________________________________

  ໃນສະຕັອກ: 2 ຊິ້ນ

ເອົາເອກະສານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ