ຫຼັກ

ການແນະນຳສິດທິບັດ

ໃບຢັ້ງຢືນ ISO
ສິດທິບັດ-ໃບຢັ້ງຢືນ
Patent-certificate-a
Patent-certificate-b
Patent-certificate-c
Patent-certificate-e
Patent-certificate-f
Patent-certificate-g
Patent-certificate-h

ເອົາເອກະສານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ